Сајт не подржава Интернет Експлорер 6, молимо Вас пређите на нову верзију Интернет Експлорер.

Виши суд у Крагујевцу

Добродошли на интернет презентацију Вишег суда у Крагујевцу

Виши суд у Крагујевцу, смештен је у згради правосудних органа у Крагујевцу, Трг Војводе Радомира Путника  бр. 4, која је изграђена у периоду од 1902. до 1904. године и некада се звала Палата Окружног начелства.

 

Виши суд у Крaгујевцу основан је за подручје Основног суда у Аранђеловцу и Основног суда у Крагујевцу, с тим што је Основни суд у Крагујевцу основан за територију општина Баточина, Кнић, Лапово и за град Крагујевац а Основни суд у Аранђеловцу за територију општина Аранђеловац, Рача и Топола, са судском јединицом у Тополи.

 

Обележја Вишег суда у Крагујевцу су печат који садржи назив и седиште суда и назив и грб Републике Србије. Назив, седиште суда и застава Републике Србије истичу се на видном месту зграде судa с тим што се застава и грб Републике Србије истичу и у судницама. У службеној употреби је српски језик и ћирилично писмо.

 

_____________________________________________________________________

 

Контакт

Виши суд у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника 4

Писарница: 034/307-678

Email: uprava@kg.vi.sud.rs

Тел. 034/353-593

 

Пријем странака

Странке прима Председник суда, Ђорђе Ристић, сваке среде у месецу од 10 до 12 часова.