Сајт не подржава Интернет Експлорер 6, молимо Вас пређите на нову верзију Интернет Експлорер.

Виши суд у Крагујевцу

Контакт

Виши суд у Крагујевцу
Трг Војводе Радомира Путника бр. 4

mapa2013

Председник суда:
Ђорђе Ристић

Секретар суда:
Светлана Симовић
034/35-35-93
канцеларија број 122

Портпарол за штампу :
Секретар суда Светлана Симовић

Управитељ писарнице :
Бисерка Ђорђевић
034/307-600 лок. 678
034/307-678
канцеларија број 128

Тел/факс Вишег суда у Крагујевцу:
034/35-35-93
E-mail: uprava@kg.vi.sud.rs

Контакт

Виши суд у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника 4

Писарница: 034/307-678

Email: uprava@kg.vi.sud.rs

Тел. 034/353-593

 

Пријем странака

Странке прима Председник суда, Ђорђе Ристић, сваке среде у месецу од 10 до 12 часова.