Сајт не подржава Интернет Експлорер 6, молимо Вас пређите на нову верзију Интернет Експлорер.

Виши суд у Крагујевцу

Организација

Писарница

Административни и технички послови у суду обављају се у судској писарници.. Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице који истовремено може водити и послове појединих одсека писарнице, док радом одсека руководи шеф одсека под надзором управитеља писарнице.

Писарница саставља редовне и повремене извештаје о раду Суда, одељења и појединих судија и достављају их судској управи.

Послове управитеља судске писарнице обавља Бисерка Ђорђевић.

Контакт

Виши суд у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника 4

Писарница: 034/307-678

Email: uprava@kg.vi.sud.rs

Тел. 034/353-593

 

Пријем странака

Странке прима Председник суда, Ђорђе Ристић, сваке среде у месецу од 10 до 12 часова.