Сајт не подржава Интернет Експлорер 6, молимо Вас пређите на нову верзију Интернет Експлорер.

Виши суд у Крагујевцу

Организација

Пријем странака

Председник суда Ђорђе Ристић прима странке по притужбама у судским поступцима, које сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере у складу са законом и Судским пословником.
Председник суда прима странке по притужбама сваке среде у периоду од 10 до 12 часова.
Пријем странака се заказује у судској управи Вишег суда сваког радног дана у оквиру редовног радног времена.

Контакт

Виши суд у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника 4

Писарница: 034/307-678

Email: uprava@kg.vi.sud.rs

Тел. 034/353-593

 

Пријем странака

Странке прима Председник суда, Ђорђе Ристић, сваке среде у месецу од 10 до 12 часова.