Сајт не подржава Интернет Експлорер 6, молимо Вас пређите на нову верзију Интернет Експлорер.

Виши суд у Крагујевцу

Организација

Техничка служба

У техничкој служби обављају се послови обезбеђења лица из зграде суда, одржавање зграде и хигијене у згради суда, послови на службеном превозу лица и слични послови.

Послове руководиоца правосудне страже и противпожарне заштите обавља Крстић Драган.

Контакт

Виши суд у Крагујевцу

Трг Војводе Радомира Путника 4

Писарница: 034/307-678

Email: uprava@kg.vi.sud.rs

Тел. 034/353-593

 

Пријем странака

Странке прима Председник суда, Ђорђе Ристић, сваке среде у месецу од 10 до 12 часова.